Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

Met het regeerakkoord, dat de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft gekregen, willen de partijen een lastenverlichting doorvoeren voor de werkende middenklasse en voor de bedrijven die Nederland de afgelopen jaren door de crisis hebben geholpen. Dit doen ze door wijzigingen op diverse vlakken. Wij geven u een top 5 van de belangrijkste wijzigingen die u kunt verwachten.

1. Inkomstenbelasting

 • Het toptarief wordt teruggebracht naar 49,5%. Dit toptarief wordt betaald bij een inkomen vanaf € 68.000. Voor inkomens die daaronder vallen bedraagt het tarief 36,93%. Dit zijn de tarieven voor mensen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt versneld teruggebracht naar het tarief van de eerste schijf.
 • Het niet moeten opnemen van het eigenwoningforfait bij geen of nagenoeg geen eigenwoningschuld, wordt in 30 jaar afgebouwd.
 • Alle aftrekposten in de inkomstenbelasting worden, in het tempo van de beperking van de hypotheekrenteaftrek, teruggebracht naar het tarief van de eerste schijf.
 • Het tarief van box 2 gaat in 2020 naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%.
 • Het heffingsvrije vermogen van box 3 wordt verhoogd naar € 30.000 per belastingplichtige.

2. Vennootschapsbelasting

 • Per 1 januari 2018 blijft de eerste schijf in de vennootschapsbelasting € 200.000.
 • De tarieven in de vennootschapsbelasting worden in drie jaar afgebouwd, waardoor in 2021 het tarief voor de eerste schijf 16% bedraagt en voor de tweede schijf 21%.
 • De verliesverrekening wordt teruggebracht naar zes jaar.
 • Afschrijving op gebouwen in eigen gebruik mag tot 100% van de WOZ-waarde.

3. Btw

 • Het lage tarief van de btw gaat van 6% naar 9%.

4. Werkgever

 • Een werkgever ontvangt een compensatie voor de transitievergoeding die is verschuldigd na twee jaar ziekte.
 • Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsverplichting verkort naar één jaar.
 • Het pensioenstelsel wordt hervormd, waarbij onder andere een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie verplicht wordt en een persoonlijk pensioenvermogen wordt ingevoerd.
 • Partners krijgen recht op kraamverlof van vijf dagen. De werkgever moet tijdens dit verlof het loon doorbetalen. Daarnaast mag een partner aanvullend kraamverlof van vijf weken opnemen.
 • De periode waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

5. Zzp’er

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen.