Personeel & Organisatie

Essentieel voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw belangrijkste ‘kapitaal’. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op onderstaande terreinen:

  • arbeidscontracten
  • personeelsbeleid
  • employee benefits (werknemersvoordelen)
  • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
  • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
  • werving en selectie
  • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
  • opstellen van personeelsadvertenties
  • verzuimbegeleiding en re-integratie