De kracht van een sterk netwerk

Doolhoven van wetten en regels, die ook nog eens met de dag lijken te veranderen. Een turbulente markt. Ontwikkelingen, noviteiten en trends. Stuk voor stuk zaken waarmee u in uw maag kunt zitten. En waarop u – liever gisteren dan vandaag – een passend antwoord moet formuleren.

Storm in een glas water
De accountants en adviseurs van Accres volgen al die veranderingen voor u op de voet. Nuttig, want regelmatig blijken urgent ogende zaken niet meer dan een storm in een glas water. Staat er wel iets op stapel dat voor uw bedrijf belangrijk kan zijn? Dan stellen we u hier tijdig van op de hoogte. Bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief.

Hechte contacten
To the point inspelen op alles wat er op u (en ons) afkomt? Dat vereist een sterk netwerk. Wij beschikken dan ook over hechte contacten met freelancers, collega-dienstverleners en -adviseurs.

Daarnaast zijn we aangesloten bij:

  • de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), die de kwaliteit van onze beroepsuitoefening bevordert en bewaakt
  • het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging vóór en van belastingadviseurs
  • Auxilium adviesgroep, brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Deze lidmaatschappen verzekeren u ervan dat de kwaliteit bij Accres blijvend is gewaarborgd. En dat wij u op alle mogelijke bedrijfsfronten kunnen ondersteunen, zelfs bij uw meest complexe vraagstukken. De in 2015 ontvangen goedkeuring van de Raad van Toezicht van de NBA zien wij als een bevestiging hiervan.