Accountancy

Onderstaande werkzaamheden kunnen wij – zo nodig met behulp van ons netwerk – voor u verrichten:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • samenstellen van investerings- en exploitatiebegrotingen
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling