TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? (Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

SBI-code hoofdactiviteit opzoeken

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen of klik hier.

De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen nu de tegemoetkoming aanvragen (30 maart 2020 bekend gemaakt).

Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Aanvragen: periode en proces

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Dit kan alleen online.

Wilt u meer weten over het aanvraagproces, klik dan hier. Hier vindt u wat u kunt doen ter voorbereiding, hoe het aanvragen verloopt en wat er met uw aanvraag gebeurt.

Meer weten?

Zijn er zaken nog niet duidelijk of heeft u naar aanleiding van deze informatie nog aanvullende vragen? Kijk dan ook eens op de website van het ondernemersplein van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij veel gestelde vragen. Wellicht staat uw vraag en het antwoord hier tussen.