MKB

Op een ondernemer komt heel wat af. Uit onze eigen ondernemerservaring weten we waar u tegenaan kunt lopen. We kennen de behoefte aan praktische ondersteuning. Aan duidelijke adviezen waarmee u direct aan de slag kunt. In begrijpelijke taal ook, afgestemd op uw persoonlijke situatie. En tegen een redelijke prijs.

Samen zorgen we voor financieel overzicht en een dijk van een bedrijfsstructuur.

Wij kunnen voor u de navolgende werkzaamheden verrichten:

  • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • het opstellen van een prognose
  • advisering en begeleiding in automatisering
  • samenstellen van investerings- en exploitatiebegrotingen
  • bedrijfseconomische advisering
  • analyse van resultaatontwikkeling
  • verzorgen van de financiële administratie
  • opstellen van tussentijdse rapportages