Maatregelen Corona

Overzicht maatregelen

We hebben voor u de maatregelen die de overheden heeft genomen hieronder overzichtelijk opgesteld. De informatie wordt zo nodig geactualiseerd. 

 

 Financiële maatregelen

Alle financiële maatregelen zijn die zijn getroffen door de landelijke overheid zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

 

Fiscale maatregelen 

Op Belastingdienst.nl staan alle belastingmaatregelen die er tot nu toe zijn genomen. 

 

Maatregelen lokale overheid 

Door gemeenten en provincie zijn ook maatregelen genomen. De uitwerking hiervan kan per gemeente/provincie verschillen. Gezien de hoeveelheid aan specifieke regelingen is dit overzicht niet geheel compleet.

 

Voor gemeentelijke belastingen kunnen ondernemers uitstel van belasting aanvragen. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de eigen gemeente.

Bancaire maatregelen

Banken bieden ondernemers uitstel van betaling voor wat betreft aflossings- en rentebetalingen.

T.a.v. de grootbanken speelt het volgende:

  • ABN Amro schort komend half jaar collectief de aflossing en renteverplichtingen op voor klanten met een financiering tot max. 2,5mio zie ook: maatregelen ABN-Amro

Verder geldt voor alle banken dat zij bij uitbreiding krediet/leningen voor getroffen bedrijven gebruik kunnen maken van de verruimde BMKB-regeling zie: verruimde bmkb regeling

Raadpleeg ook uw bank voor de voorwaarden en mogelijkheden.

 

Veel gestelde vragen

Op Rijksoverheid.nl zijn veel gestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers gebundeld. 

 

Voor vragen of ondersteuning bij de regelingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vestiging Marum: 0594-641352

Vestiging Burgum: 0511-700223

 

Disclaimer
Dit document is opgesteld op 27-3-2020 en omvat alle bekende maatregelen van deze datum. Mogelijk aanvullende maatregelen van na deze datum zijn niet in dit document opgenomen. Van veel maatregelen  is niet bekend op wie en onder welke voorwaarden deze van toepassing zullen zijn. Dit formulier omvat dan ook geen belofte, maar heeft een signalerende functie. Het signaleert voor u waar mogelijkheden kunnen liggen en waarbij wij u eventueel bij kunnen helpen. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en de gevolgen hiervan.