Agrariërs

In de agrarische sector heb je als ondernemer met grote uitdagingen te maken. De wet- en regelgeving verandert vaak, waarbij er steeds strengere eisen aan een agrariër worden gesteld. Om winstgevend te blijven is het van groot belang om daar flexibel op in te spelen. Ons agrarisch team is praktisch ingesteld en kan u hierin goed adviseren.

Wij kunnen voor u onder andere de navolgende werkzaamheden verrichten:

  • samenstelling jaarrekening
  • bedrijfseconomische advisering
  • analyse resultaatontwikkeling
  • mestbeleid
  • advisering en begeleiding in automatisering
  • verwerken administratie en opstellen tussentijdse rapportages
  • het opstellen van een prognose + liquiditeit + investeringsprognose
  • wet en regelgeving